Polityka prywatności i plików cookies

Kim jestem

Nazywam się Anna Kuć-Wygodny i jestem administratorem strony internetowej https://blog.lensgo.pl. Prowadzę działalność nierejestrową pod adresem: ul. Jerzego Zaruby 6a lok. 22, 02-796 Warszawa. Możesz się ze mną skontaktować pod adresem e-mail biuro@lensgo.pl lub pod numerem telefonu +48 605 735 705.

W związku z korzystaniem z mojej witryny internetowej chciałabym Cię poinformować, że przywiązuję dużą wagę do poszanowania i respektowania praw Internautów, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności. Dokładam wszelkich starań zmierzających do ochrony danych osobowych stosownie do Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej powoływane jako „RODO”).

Zbierając i przetwarzając dane osobowe stosuję się do wszystkich zasad przetwarzania danych: (i) zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość, (ii) ograniczenie celu, (iii) minimalizacja danych, (iv) prawidłowość, (v) ograniczenie przechowywania, (vi) integralność i poufność.

W celu realizacji zasady przejrzystości przetwarzania danych osobowych, niniejszym informuję o jego zakresie i podstawowych zasadach:

Jakie dane osobowe zbieram i dlaczego

Zakres danych osobowych

Podczas wizyty na stronie internetowej https://blog.lensgo.pl:

 • automatycznie zbierane są dane, w szczególności adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego,
 • w przypadku zmieszczenia komentarzy, użycia formularza kontaktowego lub innej aktywności, mogą być zbierane również: nazwa użytkownika, adres e-mail użytkownika, który jest polem ukrytym nie widocznym dla innych użytkowników, dodatkowe dane dobrowolnie podane przez użytkowników w komentarzu lub w udostępnionym profilu.

Ciasteczka

Ta witryna używa plików cookies. Pliki cookies są to pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i przechowywane na komputerze użytkownika. Domyślne parametry plików cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwisowi, który je wcześniej utworzył. Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają.

Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu. Istnieje możliwość zablokowania zapisywania cookies, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły w tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o Tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Podstawa prawna przetwarzania danych

 • zgoda Użytkowników witryny (podstawa prawna – art. 6 ust 1 lit. a) RODO),
 • wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 • zabezpieczenia prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych, w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego usług własnych i produktów, analiz wewnętrznych, zapewnienia bezpieczeństwa i funkcjonalności (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Cele przetwarzania danych

Przetwarzanie danych jest niezbędne w następujących celach:

 • zapewnienie sprawnego funkcjonowania witryny,
 • komunikacji z odwiedzającymi witrynę,
 • prowadzenia pomiarów, statystyk i analiz,
 • zapewnienie bezpieczeństwa, funkcjonalności i stabilności serwisu,
 • wykrywanie nadużyć i dochodzenie oraz obrona przed roszczeniami.

Z kim dzielę się danymi

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być w szczególności: podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie obsługi strony internetowej, podmioty świadczące usługi marketingowe, podmioty doradcze, prawnicze, telekomunikacyjne oraz uprawnione podmioty na mocy obowiązujących przepisów prawa jak sądy lub organy ścigania.

Podmiotem świadczącym usługi informatyczne w zakresie obsługi strony internetowej jest: LH.pl Sp. z o.o., ul. ks. Jakuba Wujka 7/26, 61-581 Poznań, NIP: 7831711517, REGON: 302693647.

Dane osobowe osób zapisujących się na newsletter, takie jak imię oraz adres e-mail, przekazywane są spółce UAB „MailerLite”, J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Wilno, Litwa, w celu świadczenia usług mailingu.

Jak długo przechowuję dane

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w tym również w zakresie dochodzenia i obrony przed roszczeniami, przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń bądź obrony przed odpowiedzialnością za czyny zabronione.

Jeśli pozostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu będę w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji.

Jakie masz prawa do swoich danych

Osobie, której dane dotyczą, o ile ma to zastosowanie i jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, przysługuje prawo do:

 • dostępu do danych osobowych,
 • dokonania sprostowania danych osobowych,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • żądania usunięcia danych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 • przenoszenia danych osobowych.

We wskazanych powyżej przypadkach proszę o kontakt z administratorem witryny poprzez adres e-mail: biuro@lensgo.pl.

Dodatkowo w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Konsekwencje niepodania danych

Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, nie stanowi wymogu korzystania z witryny ani nie jest wymogiem ustawowym. Jednak brak przekazania danych osobowych może uniemożliwić dokonywanie niektórych czynności na stronie internetowej, w tym m.in. zamieszczanie komentarzy czy wysyłanie wiadomości.

Data aktualizacji: 1 stycznia 2023 r.